Activiteiten van Tukem

Het Turks Sociaal Cultureel Centrum Tukem tracht haar doelen middels de volgende activiteiten te bewerkstellingen:

 • organiseren van conferenties, seminars en workshops
 • verzorgen van excursies
 • organiseren van cursussen
 • organiseren van sociale en culturele evenementen
 • het geven van voorlichting op het gebied van onderwijs, arbeid, opvoeding, gezondheid etc.
 • gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan diverse organisaties op het gebied van hun beleid t.a.v. de Turken (en andere allochtonen)
 • het bevorderen van overleg en samenwerking met en tussen instellingen, zowel binnen als buiten Amsterdam
 • het beschermen van m.n. de jongeren tegen slechte gewoonten, zoals gokken en het gebruiken van verdovende middelen
 • hulp bieden bij het oplossen van problemen
 • het organiseren van allerlei sportactiviteiten voor de lichamelijke ontwikkeling en de bevordering van een gezond leven
 • uitgeven van publicaties