Activiteiten

Activiteiten

Het Stichting Turks Sociaal Cultureel Centrum Tukem tracht haar doelen middels de volgende activiteiten te bewerkstellingen:
– organiseren van conferenties, seminars en workshops
– verzorgen van excursies
– organiseren van cursussen
– organiseren van sociale en culturele evenementen
– het geven van voorlichting op het gebied van onderwijs, arbeid, opvoeding, gezondheid etc.
– gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan diverse organisaties op het gebied van hun beleid t.a.v. de Turken (en andere allochtonen)
– het bevorderen van overleg en samenwerking met en tussen instellingen, zowel binnen als buiten Amsterdam
– het beschermen van m.n. de jongeren tegen slechte gewoonten, zoals gokken en het gebruiken van verdovende middelen
– hulp bieden bij het oplossen van problemen
– het organiseren van allerlei sportactiviteiten voor de lichamelijke ontwikkeling en de bevordering van een gezond leven
– uitgeven van publicaties