Doel van de Stichting

Doel van de stichting

Het bevorderen van de integratie en actieve participatie van de Turken in de Nederlandse samenleving en het bevorderen van een onderlinge aanpassing in de samenleving, door Turken kennis te laten maken met de Nederlanders en de Nederlanders met de Turken.